LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rematurogeneze

LKS 05/2018 11. 5. 2018 Odborné sdělení

Souhrn: Maturogeneze patří mezi regenerativní endodontické postupy, které se uplatňují zvláště při endodontickém ošetřování stálých zubů s neukončeným vývojem a nekrotickou dření. I přes rozšíření do klinické praxe v posledním desetiletí není známa úspěšnost tohoto ošetření a postup v případě jeho selhání. Tato kazuistika popisuje postup po selhání maturogeneze, a to opakováním léčby s nápravou chyb předchozího ošetření – rematurogenezí.…

Na zasedání CECDO o preventivních programech

LKS 05/2018 11. 5. 2018 O čem se mluví

Jednání organizace CEC DO (Council of European Chief Dental Officers) se konalo 25. – 27. 4. 2018 v Cardiffu, hlavním městě Walesu (Velká Británie).

„Projekt Ukrajina“ byl ukončen

LKS 05/2018 11. 5. 2018 Události

Jednání prezidentů tří lékařských komor (ČLK, ČSK a ČLékK) s předsedou vlády Ing. Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem a náměstkem ministra prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., ohledně tzv. Projektu Ukrajina se uskutečnilo 17. 4. 2018 (na fotografii).

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 05/2018 11. 5. 2018 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Z jednání revizní komise ČSK

LKS 05/2018 11. 5. 2018 Události

Revizní komise ČSK se na pravidelném zasedání zabývala obvyklou agendou, evidencí zasílání ekonomické a správní dokumentace z oblastí, plněním rozpočtu ČSK za měsíce 1–2/2018.