LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V minulosti jsem zaměstnávala zubní lékaře ze zemí mimo EU, kteří u mě absolvovali pětiměsíční praxi pro potřeby aprobační zkoušky. Slyšela jsem, že došlo k nějakým změnám v zákoně. Jaké jsou tedy nyní podmínky aprobační praxe?

Aprobační praxi mohou vykonávat jen ti uchazeči o uznání odborné způsobilosti, kteří získali od Ministerstva zdravotnictví ČR povolení k výkonu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky. Aprobační praxe trvá stále 5 měsíců (zvažuje se její prodloužení na 6 měsíců).

Nově je možno aprobační praxi absolvovat jen na akreditovaném pracovišti podle příslušného vzdělávacího programu. Poskytovatel, který chce aprobační praxi umožňovat, proto musí od ministerstva zdravotnictví získat akreditaci pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky.

Odborná praxe se uskutečňuje pod odborným vedením zubního lékaře s nejméně tříletou praxí v oboru, který musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je odborná praxe vykonávána. Akreditovaný poskytovatel musí zaměstnávat nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecná zdravotní sestra nebo dětská sestra nebo praktická sestra nebo dentální hygienistka nebo zubní instrumentářka) v počtu odpovídajícím součtu počtu zubních lékařů vykonávajících odborné vedení a počtu uchazečů.

V rámci aprobační praxe musí uchazeč provést předepsané výkony a výrobky. Akreditovaný poskytovatel mu provedení předepsaných výkonů a výrobků musí umožnit.

Odborná praxe není výkonem povolání zubního lékaře. Jde o součást zkoušky prověřující, že konkrétní uchazeč má příslušné znalosti a dovednosti. Uchazeči nově nebudou přijímání do České stomatologické komory dříve, než úspěšně absolvují celou aprobační zkoušku a bude jim uznána odborná způsobilost.