LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážení čtenáři, jak víte, ČSK zasílá měsíčník LKS všem svým členům „automaticky“, tedy bezplatně jako součást práv a výhod členství v Komoře.

Odebírat ho však mohou i další zájemci formou předplatného, a to za těchto podmínek:

Studenti 4. a 5. ročníku zubního lékařství v ČR

Cena: zdarma

Stačí napsat e-mail na kunrtova@dent.cz a v něm uvést: ročník studia, název lékařské fakulty, platnou adresu pro zasílání časopisu (pouze ČR), telefonní kontakt.

Nečlenové ČSK (soukromé osoby, firmy, instituce) v ČR

Cena: 550 Kč/rok (vč. poštovného a DPH)

Formulář pro objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy) nebo v sekci (Partneři). Objednávku vyplní pouze noví zájemci. Všem dosavadním předplatitelům LKS bude zaslána zálohová faktura na rok 2022.

Zubní lékaři a ostatní zájemci ze SR

Cena: 4,5 €/1 číslo LKS

(11 vydání v roce, tj. 49,5 €/rok)

Upozornění: předplatné pro SR pro r. 2022 nově zajišťuje:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P. O. BOX 183

830 00  Bratislava 6

Infolinka: +421 800 188 826

e-mail: predplatne@abompkapa.sk

www.ipredplatne.sk

Na tuto adresu se mohou obrátit noví slovenští zájemci o předplatné LKS. Všem dosavadním předplatitelům LKS ze SR bude automaticky zaslána zálohová faktura na rok 2022.