LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Předplatné pro Česko

Online objednávka: www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy)

Cena ročního předplatného LKS:
  • Studenti 4. a 5. ročníku zubního lékařství: zdarma
  • Nečlenové ČSK (soukromé osoby, firmy, instituce): 600 Kč/rok (vč. poštovného a DPH)
Cena ročního předplatného ČSPZL:
  • Pro členy ČSK a studenty zubního lékařství: 350 Kč
  • Pro firmy, instituce, soukromé osoby: 700 Kč

Předplatné pro Slovensko

Předplatné a distribuci časopisů LKS a ČSPZL zajišťuje:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. (Bratislava)
Infolinka: +421 800 188 826
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

  • LKS: 53,9 € s DPH
    (11 vydání v roce, tj. 4,9 €/1 vydání)
  • ČSPZL: 32 € s DPH
    (4 vydání v roce, tj. 8 € / 1 vydání)