LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

JUDr. David Vostrejž

JUDr. David Vostrejž

Je samostatný advokát se sídlem v historickém centru jihomoravské metropole města Brna.

Po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci prošel advokátní praxí v několika brněnských advokátních kancelářích a následně úspěšně složil advokátní zkoušku a advokátní slib ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Od roku 2017 je členem České advokátní komory. Vykonává generální právní praxi jako samostatný advokát, se zaměřením mj. na zdravotnické právo v rámci správně-právní problematiky. V roce 2018 úspěšně složil státní rigorózní zkoušku na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Od roku 2017 úzce spolupracuje s advokátem Mgr. Jiřím Slavíkem v rámci právní podpory pro Českou stomatologickou komoru, a to zejména pro oblast administrativy pro disciplinární řízení, která spolupracuje s jednotlivými oblastními revizními komisemi a oblastními čestnými radami. Tyto orgány České stomatologické komory se zabývají prošetřováním stížností pacientů na zubní lékaře a následně rozhodují o spáchaném disciplinárním provinění a o případném uložení disciplinárního opatření ze strany čestné rady.

18. 12. 2021

LKS 12/2021

Print: LKS. 2021; 31(12): S213

Autor:

Fotografie

  • Archiv Davida Vostrejže

Rubrika:

Téma: