LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

www.protetickaspolecnost.cz

předsedkyně: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Předsedkyně ČSPS doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., byla v roce 2015 prezidentkou výročního kongresu EPA konaného v Praze.

Česká společnost protetické stomatologie (ČSPS) byla založena v roce 1997 jako samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost sdružující zubní lékaře, ale i ostatní osoby se zájmem o obor protetické stomatologie.

Kam směřujeme

Od vzniku naší společnosti usilujeme o zvyšování teoretické i praktické úrovně oboru protetická stomatologie, jak v oblasti pregraduální, tak i v postgraduální výchově praktických zubních lékařů. Zajistit orální zdraví a bezproblémovou funkci mastikačního ústrojí všech obyvatel v souladu s programem Světové zdravotnické organizace je smyslem naší práce. Přímo se podílíme na řešení odborných problémů, poskytování léčebné i preventivní péče a na zdravotnickém výzkumu společně s Českou stomatologickou komorou, Českou lékařskou komorou a Českou stomatologickou společností ČLS JEP, mezinárodní organizací Evropská protetická asociace – EPA, dále s Ministerstvem zdravotnictví a jinými orgány, zejména klinickými a výzkumnými pracovišti, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a dalšími partnery. Rozvíjíme mezioborovou spolupráci s dalšími odbornými společnostmi.

Naše aktivity

K našim aktivitám patří pořádání teoretických vzdělávacích akcí a praktických kurzů, na kterých se snažíme přibližovat lékařům i studentům směrování i pokrok v oboru a trendy související s vývojem společnosti včetně stárnutí populace ve všech vyspělých zemích. Iniciovali jsme opakovaná setkání učitelů protetické stomatologie ze všech fakult v ČR, kde probíhá pregraduální příprava zubních lékařů. Tato setkání umožnila seznámit účastníky navzájem a porovnat rozsah výuky stomatologické protetiky zavedené na jednotlivých vysokých školách v České republice.

V neposlední řadě jsme v roce 2001 spolu s Českou stomatologickou komorou pořádali výroční kongres Evropské protetické asociace EPA v Praze. Tato mimořádná událost se do Prahy vrátila na konci léta 2015, kdy jsme pod záštitou rektora Univerzity Karlovy do Prahy pozvali významné odborníky z Evropy i mimoevropských zemí. Tento již 38. kongres EPA se setkal s velkým ohlasem účastníků z celého světa a přítomné seznámil s vývojem technologií v oboru, s posledními trendy a jejich využití ve stomatologické protetice. Velká část programu se zaměřila i na využití implantátů u různých věkových kategorií, včetně seniorů. Kongres se konal opět v kooperaci s Českou stomatologickou komorou.

Mezinárodní spolupráce

ČSPS je řádným členem Evropské protetické asociace (EPA). Přínosem tohoto členství je osobní kontakt s předními stomatologickými odborníky ze zahraničí, zaměřující se v současné době na narůstající význam digitalizace v evropské protetice, její možnosti i limity, dále na související potřebu nových protetických specialistů-inženýrů i na úlohu stomatologů v době stárnutí populace. Důležitý je také význam mezinárodní spolupráce v oblasti vědy i pregraduálního a postgraduálního vzdělání ve stomatologii. EPA svým diplomem „EPA Recognized Specialist in Prosthodontics“ garantuje u jeho nositelů vysoký standard protetického vzdělání.

Členství v ČSPS

Členství v naší společnosti vzniká na základě plné dobrovolnosti a řídí se stanovami. Povinností člena je zaplacení ročního členského příspěvku. Řádným členem společnosti se může stát lékař nebo jiný odborník zabývající se problematikou související s protetickou stomatologií, absolvent oboru stomatologie/zubního lékařství na lékařské fakultě české nebo zahraniční univerzity.

Vzkaz pro kolegy

Současná protetika se s prudkým rozvojem informačních technologií stává nedílnou součástí našeho digitálního světa. Česká společnost protetické stomatologie vám pomůže se lépe orientovat i efektivně zapojit do nových názorových proudů a s nimi spojených technologií. Pojďme se společně účastnit tohoto dění.

Co aktuálně připravujeme

1. Seminář a praktický kurz „Digitalizace protetiky v každodenní praxi“.

2. Ve spolupráci s Evropskou protetickou asociací (EPA) aktivní účast členů ČSPS formou přednášek na mezinárodním kongresu – Joint Meeting EPA-ICP (International College of Prosthodontists), který se bude konat v Amsterodamu v září 2019.

3. Ve spolupráci s ČSK aktivní účast na sestavení odborného programu PDD 2019 – naše společnost doporučila významného evropského odborníka prof. Jürgena M. Setze z Německa, který nás seznámí se současnými trendy v protetice, zvláště v Německu propracované teleskopické technice v přirozeném chrupu i s dentálními implantáty. Výše jmenovaný profesor s naší společností již spolupracuje delší dobu.

4. Členové společnosti připravují edukační protetické materiály pro širokou veřejnost, dále texty pro pregraduální i postgraduální výuku a kurzy.

21. 7. 2019

LKS 07-08/2019

Print: LKS. 2019; 29(7 – 8): S114 – S115

Autoři:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: