LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zkusili jste už přístup k databázi zahraničních elektronických časopisů pod názvem
„Dentistry & Oral Sciences Source” společnosti EBSCO?

  • Tato plnotextová (full-text) databáze obsahuje téměř 400 špičkových odborných stomatologických časopisů přínosných
    jak pro praxi zubních lékařů všech odborností, tak pro vědeckou a výzkumnou činnost.
  • Jednoduchý přístup k vyhledávání časopisů, bez nutnosti dalšího přihlašování, je k dispozici na webu ČSK: www.dent.cz (Pro členy/Zahraniční časopisy)