LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Komentář prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně je nejenom nesmírně ctihodná, kvalitní a různorodá odborná společnost, ale také významné místo, kde se připomínkují vyhlášky a zákony. Z tohoto pohledu je pro Českou stomatologickou komoru velmi důležité rozvíjet vzájemnou spolupráci nejenom s ohledem na „naši“ Stomatologickou společnost ČLS JEP. Potřebujeme synergicky působit na orgány státní správy i samosprávy, protože v jednotě všech lékařů je síla. Jsem proto rád, že přišel k nám do Apolenky prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP.

14. 2. 2018

LKS 02/2018

Print: LKS. 2018; 28(2): 28

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: