LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Spousta jednání v Apolence je docela vyhrocených, jakkoli třeba formálně zdvořilých. Setkání s vedením ProMikra – Asociace mikroskopické stomatologie, jehož se zúčastnili MUDr. Petr Kořínek, MUDr. Kamil Beneš, MUDr. Petr Klimeš a MUDr. Luděk Vališ, to byl pravý opak. Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., dodává: „Skupina kolegů, kteří přicházejí s nápady, a společně vymýšlíme, jak je realizovat. Bez zásadních problémů, pozitivní lidé. Taková setkání bych mohl mít každý den aspoň jedno. Stavte se, kolegové, na kafe!“