LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 22. 9. 2022 se na portugalském ostrově Madeira uskutečnilo První evropské DIO digitalní sympozium (1st European DIO Digital Symposium). Jednalo se o kongres zaměřený na digitální technologie a jejich využití v implantologii. Osobně je mi portugalská implantologická škola velmi sympatická a blízká, a tak jsem s nadšením očekával inspirativní přednášky a nové informace.

Program tvořila šestice přednášejících a celou akci moderoval a vtipně glosoval zkušený implantolog dr. João Pimenta.

Jako první vystoupil mladý portugalský kolega dr. Diogo Martins, který prezentoval své implantologické začátky a také neúspěchy spojené s příliš mělkým zavedením submerged typů fixtur ve frontálním úseku. Ukázal i pozdní následky tohoto pochybení spojené s nadměrnou resorpcí kosti u krčků implantátů. Jako prevenci těchto komplikací zdůraznil význam správného 3D umístění implantátu s ohledem na výsledný emergency profile a nutnost důkladné předimplantační přípravy s přesným protetickým plánováním ať už analogovou, nebo digitální cestou.

Dr. Alejandro Prieto ze Španělska ukázal řadu velmi kvalitně provedených a precizně zdokumentovaných případů. Od relativně jednoduchých náhrad chybějících zubů, po komplexní full arch rekonstrukce včetně zavádění nepříliš obvyklých zygomatických implantátů. Ve všech fázích implantologického ošetření dr. Prieto efektivně využíval digitalizaci.

Dr. Paulo Carvalho, stále jasněji svítící hvězda portugalské implantologie, opět přesvědčil, že i přes relativní mládí patří ke špičce v oboru. Zabýval se podrobně defekty měkkých i tvrdých tkání u implantátů, jejich rozdělením, příčinami, prevencí a řešeními s důrazem na minimální invazivitu. Vše měl názorně zdokumentované včetně detailních videí.

Dr. Martin Tomeček z České republiky velmi podrobně rozebral téma immediátních implantací do nekompletního alveolárního lůžka. Zmínil všechny implantologické trendy posledních let z této problematiky. Od socket shield techniky přes IDR dr. José Carlose Martinse da Rosy nebo svou vlastní variantu na IDR s použitím xenograftu – cortikální laminy, až po osteodensifikaci pomocí Versah vrtáků. Zdůraznil klíčovou roli Socket Sealing Abutmentu nebo immediátně zhotoveného provizória pro stabilizaci koagula a důležitost tvaru cervikální části provizorní korunky pro zrání a formování měkké tkáně v okolí implantátu. Přednáška dr. Tomečka byla výborně a nadstandardně kvalitně zdokumentována s množstvím kompletních kazuistik a spolu s vystoupením dr. Carvalha patřila k vrcholům sympozia.

Dr. Pedro Moura z Portugalska předvedl spíše filmovou show, do které místy zakomponoval útržky z chirurgických fází nejrůznějších případů. Ukázal zajímavé využití tenkých výbrusů extrahovaných zubů místo kostních plátků jako variaci na techniku dr. Fouada Khouryho. Bohužel bez následného protetického doošetření a případné dokumentace situace s časovým odstupem.

Poslední přednášející dr. Salvador García Valenzuela z Mexika měl být pomyslnou třešinkou na dortu. Pro mě osobně byla jeho prezentace mírným zklamáním. Velmi krásné fotografie „před a po“ byly spíše přehlídkou dovedností dr. Valenzuely a jeho týmu. Navíc dr. Valenzuela přednášel oproti ostatním speakerům ve své rodné řeči – španělštině, která byla do angličtiny překládána naneštěstí velmi ledabyle až neprofesionálně. Celá přednáška vyzněla spíše jako reklama na novou knihu „Tissues“, jíž je dr. Valenzuela spoluautorem a která je mimochodem velmi povedená.

Z České a Slovenské republiky se tohoto odborného setkání zúčastnilo osmnáct implantologů, kteří První evropské DIO digitální sympozium hodnotili jako přínosné a podnětné.

Za skvělou organizaci a hladký průběh celé akce patří obrovský dík jihokorejské společnosti DIO implants a jejich portugalské pobočce. Jménem naší „česko-slovenské“ skupiny tímto děkuji firmě K trend rovněž za bezchybnou organizaci a podporu.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): S203

Autor:

Fotografie

  • Petr Blecha

Rubrika:

Téma: