LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Profesorem v oboru stomatologie byl jmenován doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D.

Jmenovací dekrety profesorů vysokých škol v červnu podepsal prezident republiky Miloš Zeman na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol.

Profesoru René Foltánovi jménem České stomatologické komory upřímně blahopřejeme.