LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha.

Jednání Koalice soukromých lékařů (KSL) s ministrem zdravotnictví dne 2. 7. založilo tradici: zástupci organizací soukromých lékařů by se měli pravidelně scházet s ministrem zdravotnictví a krok za krokem hledat nápravu českého zdravotnictví.

Stalo se to v době, kdy KSL předsedá Česká stomatologická komora, která si klade za cíl spolu s ostatními posílit část české medicíny spravovanou mimo nemocnice. Ambulantní zdravotnická zařízení jsou nejenom blíže pacientovi, ale i obvykle mnohem ekonomicky efektivnější. Je snaha převést poměrně velkou část výkonů a ošetření z nemocnic, které jsou často pro pacienty vzdálené, do ambulancí. Tím se zároveň uleví i nemocničním lékařům, neboť řada velkých nemocnic dnes plní spíše úlohu poliklinik. Řeč byla o budoucnosti LSPP a zástupci KSL také vyjádřili spokojenost s tím, že se letos MZ „nemíchalo“ do vyjednávání ohledně úhradové vyhlášky – umožnilo tak, aby její finální podoba odrážela potřeby pacientů a zdravotnictví a nikoli náhodné politické priority.

Další společné jednání je plánováno na podzim.

19. 9. 2018

LKS 09/2018

Print: LKS. 2018; 28(9): 180

Autoři:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: