LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné setkání předsedů Oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo v pátek 15. 11. 2019 v Brně a předsedové všech jednašedesáti OSK byli pozváni i na samotný průběh víkendového sněmu ČSK.

Setkání předsedů OSK v Brně.

Za představenstvo ČSK se setkání zúčastnili prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Jaroslav Vostrejž a MUDr. Luboš Steklý.

Největší prostor byl věnován projektu Administrativa správních činností (ASČ), jehož cílem je profesionalizace sekretářek pro OSK. Mgr. Jiří Slavík zrekapituloval tři původní varianty a dále se podrobně věnoval té, která se jeví jako nejvýhodnější a nejefektivnější (viz článek na protější stránce). Na základě materiálu, který obdrželi předsedové v předstihu, se rozvinula obsáhlá diskuze. Návrh projektu ASČ pak projednal a také schválil sněm ČSK.

MUDr. Luboš Steklý předsedům názorně prezentoval, jak bude fungovat nový IT systém, který je také základním východiskem pro plánovanou činnost ASČ.

Část jednání byla standardně věnována debatě k aktuální problematice OSK, v níž zazněla problematika výběrových řízení zdravotních pojišťoven, nelegálně pracujících cizinců a různorodé organizace zubních pohotovostí v jednotlivých krajích.

Setkání předsedů OSK v Brně.

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): 244

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: