LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Setkání profesních komor 21. 3. 2018 v pražském sídle České advokátní komory.

Představitelé profesních komor se sešli 21. 3. v pražském sídle České advokátní komory. Společně hovořili hlavně o tom, co je všem společné. Například jak při narůstající administrativě a byrokracii uhájit svobodný a profitabilní výkon povolání.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): 100

Autor:

Fotografie

Rubrika:

Téma: