LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Sjezd České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., se dne 19. 1. 2023 zúčastnil sjezdu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP): „Bylo mi ctí s panem ministrem a s prezidentem ČLK promluvit na sjezdu ČLS JEP. Pod vedením prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, učinila ČLS JEP obrovský krok dopředu, prospívá a medicína se, v možnostech České republiky, rozvíjí dobře. Velký dík a hodně sil do dalších let! S ČLS JEP se nám spolupracuje skvěle a stomatologie jako největší obor medicíny bude dál ledoborcem změn k modernizaci.“

18. 2. 2023

LKS 02/2023

LKS. 2023; 33(2): 18

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: