LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Ze společného červnového jednání orgánů ČSK s členy prezídia Slovenskej komory zubných lekárov ve Velkých Karlovicích.

Červnové zasedání představenstva ČSK bylo tentokrát výjezdní společně s členy revizní komise a čestné rady ČSK a také prezídia Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL). Uskutečnilo se ve Velkých Karlovicích. O obsahu společného jednání podrobně informujeme na str. 120.

22. 7. 2023

LKS 07-08/2023

LKS. 2023; 33(7–8): 118

Autor:

Fotografie

  • Jitka Povolná

Rubrika:

Téma: