LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Pandemie COVID-19 ukázala lidem, jak důležitá je prevence. Jak klíčové je pro člověka zdraví, životní styl, očkování, stejně jako léčení všech onemocnění už při prvních příznacích. Také to, že pokud se prevence zanedbá a primární péče selže, další léčba je nákladná a může být i nemožná. Je to vhodný příklad a situace k propagaci hygieny dutiny ústní.

Jistě, v pandemii mělo smysl zaměřit se zejména na lidi starší a s mnoha nemocemi. Obecně ale zůstávají naší hlavní cílovou skupinou děti. Jak je vidět z titulní strany, dává nám to i příležitost k větší hravosti a k optimismu. Vše je na začátku a my spolu s rodiči můžeme dokázat velmi mnoho. Vlajkovou lodí naší Komory v oblasti prevence je dětský zubní průkaz. Už mnoha ročníkům dětí pomáhá: aby rodiče nezanedbávali potřebné zubní prohlídky svých dětí, poučili se, co dělat v případě úrazu apod. Je to pozvánka pro novorozené děti k prvnímu kontaktu se stomatologií. A my máme s rodiči zhruba sto tisíc pokusů ročně si děti získat – a nebo také ne.

Česká stomatologie je jeden z mála oborů, který vynakládá opravdu nemalé úsilí na to, aby v budoucnu nebyl potřeba. Je v tom obrovská etická síla, která ukazuje, že nejsme „zubaři bažící po profitu“, ale stomatologové, kteří odvádějí pro společnost obrovskou práci. A za to vám všem patří dík!

19. 2. 2022

LKS 02/2022

Print: LKS. 2022; 32(2): 19

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: