LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
OSF

Celodenní vzdělávací akce 25. 11. 2021 v Ostravě a 26. 11. 2021 v Brně opět obsahují jak aktuální témata týkající se úhrad stomatologické péče v roce 2022, tak odborné přednášky z různých oblastí zubního lékařství. Reportáž z OSF a BSF připravujeme do dalšího vydání LKS.

BSF