LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Novou online publikaci najdete bezplatně na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Provozování zubní praxe)

Publikace je jediným výkladem stomatologické části úhradové vyhlášky, který je v ČR k dispozici. Je určena smluvním i nesmluvním poskytovatelům zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, zubním lékařům, revizním lékařům zdravotních pojišťoven a vůbec každému, kdo se zabývá vykazováním stomatologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Na tvorbě publikace se prostřednictvím autorů podílely ČSK, VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z. s., Zájmové a profesní sdružení smluvních poskytovatelů Zubohrad, z. s., a Česká ortodontická společnost.