LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Aktivity letošního Světového dne ústního zdraví (SDUZ) v České republice se kvůli koronaviru přesunuly na září a říjen 2020.

SDUZ

Pokud nenastanou omezení v průběhu podzimu, uskuteční se desítky edukativních akcí zaměřených na prevenci ústní dutiny v základních školách, dětských domovech, domovech pro seniory, obchodních centrech. Edukaci zajištují 3. lékařská fakulta UK, Asociace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR), Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR), projekt Dětský úsměv. Děkujeme partnerským společnostem, které vzdělávání podporují stovkami dentálních vzorečků.

Tisková konference ke SDUZ 2020 pod záštitou Ministerstva zdravotnictví se bude konat dne 16. 10. 2020 v 10.00 hod. v rámci Dnů české stomatologie u příležitosti kongresu PDD.

SDUZ 2020 bude slavnostně zahájen v pražské galerii Harfa, kde se ve dnech 16. – 17. 10. 2020 uskuteční veřejná výstava k hlavním tématům prevence. Dvoudenní výstava bude zaměřena na prevenci u dětí i dospělých hravým a vzdělávacím způsobem.

Podrobný harmonogram aktivit SDUZ v celé ČR najdete na:

www.sduz.cz