LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Listopadové zasedání představenstva, revizní komise, čestné rady ČSK a 72. jednání sněmu ČSK se konalo tentokrát v Brně v hotelu Best Western Premier Hotel International.

Listopadové zasedání představenstva ČSK jako každé, které se koná těsně před zasedáním sněmu ČSK, řešilo klíčové materiály, které byly připraveny ke schválení sněmem. Tentokrát šlo o opravdu zásadní změny v životě ČSK. Od přípravné fáze, která proběhla schválením základních parametrů, nyní přechází do rozhodující etapy reforma řádů Komory. Jde o naši společnou „ústavu“, kterou se řídí vnitřní život ČSK. Jelikož se jedná o dokument zásadní pro všechny zubní lékaře, v řadě aspektů to může proměnit i poskytování stomatologické péče v České republice. Bude důležité, aby se zájemci z řad členů s tímto dokumentem seznámili, přispěli k diskuzi tak, abychom mohli na jaře roku 2020 jednotlivé části této reformy schválit.

Druhou velkou změnou je zavedení administrativy správních činností (ASČ), neboli jde o „profesionální sekretářky členů ČSK“, které budou k dispozici členům pro klíčové kontakty, kdy potřebují asistenci s administrativou 5 dní v týdnu, celou pracovní dobu. Tyto profesionální „sekretářky“ budou rozmístěny po České republice, abychom využili některé stávající pracovnice OSK s jejich zázemím. Vzhledem k tomu, že neexistuje nic, co by nešlo vyřídit z těchto záležitostí po e-mailu, telefonu nebo dopisem, není nutné, aby seděly v kanceláři na každém okrese. Je naopak klíčové, aby byly k zavolání každý den, aby byly vysoce profesionální a zajišťovaly to, co ČSK má dělat ve smyslu veřejné správy. Nejsme jen organizací zubních lékařů, ale jsme součástí správy tohoto státu. V neposlední řadě se mají uvolnit ruce předsedům a představenstvu Oblastních stomatologických komor, aby se věnovali více jiné činnosti, než je administrativa. Aby z Oblastní stomatologické komory opravdu řídili zubní péči v daném místě. Je dost lékařů? Všech specializací? Nebo naopak příliš? Chceme vybudovat nové praxe, nebo naopak máme pacienty k předání? Neděje se někde něco v rozporu s dobrou praxí?

ČSK si z principu myslí, že věci se mají řešit tam, kde vznikají, a ne že všechno jakýmsi moudrým způsobem vyřeší centrum nebo Praha. Lékaři na místě nejlépe vědí, kde je „tlačí bota“, třeba ohledně poskytování pohotovostních služeb. A to je přesně to, co by pak mělo být diskutováno a rozhodnuto na oblastních sněmech.

Tato reforma vnitřního fungování a řádů je asi to nejdůležitější, co ČSK ve svém směřování dělá v této chvíli. Věříme, že to je změna, kterou postupně budou následovat i ostatní lékařské komory, abychom nepojmenovávali to, co je špatně, ale abychom byli tou organizací, která je schopna právně i technicky věci vyřešit. Převzetí kompetencí a odpovědnosti od státu a krajů Komorou.

O prosincovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v LKS č. 1/2020. Další zasedání představenstva ČSK se uskuteční 17. 1. 2020.

 

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): 242

Autoři:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: