LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Nouzový stav opět, po několika měsících, přemístil schůze představenstva z Apolenky na obrazovky počítačů.

Nejprve znovu připomeňme, že v říjnu se konalo mimořádné jednání představenstva, které rozhodlo o zrušení listopadového 74. jednání sněmu ČSK v Mikulově a místo něj o konání dvou jednodenních zasedání – prosincového 74. jednání sněmu ČSK v Praze a únorového 75. jednání sněmu ČSK také v Praze. To vše s ohledem na potřebu dotažení řádů ČSK v prosinci a naopak na volbu prezidenta ČSK v únoru 2021. O detailech jsme informovali v minulém LKS č. 11/2020.

Bylo nutné řešit i jednání sněmů OSK. Proto se 1. 11. uskutečnilo online jednání orgánů ČSK se členy sněmu ČSK a předsedy OSK. Řešili jsme jak problémy, které covid přinesl stomatologii, tak i co s podzimními sněmy OSK. Současné řády předpokládají alespoň pokus o svolání sněmu OSK, aby mohl být následně schválen rozpočet OSK představenstvem ČSK. Mezi oblastmi byly velké rozdíly v názoru, jak na situaci reagovat. Někde není vůle sněmy OSK narychlo plánovat na nový prosincový termín, zejména z obavy před infekcí. Některé by se naopak rády sešly, byť nebudou třeba nakonec usnášeníschopné, aby se předaly a prodiskutovaly informace. Jinde by dokonce rádi při usnášeníschopnosti schválili úlevy členům nad rámec současného stavu v členských příspěvcích, aby ohodnotili aktivní účast na sněmech anebo prostě jen reagovali na situaci, že Komora hospodaří velmi úspěšně a lze nepatrně zmenšit příspěvek do oblasti. Uvidíme, jak to nakonec dopadne se sněmy OSK v prosinci. Představenstvo ale pro jistotu půjde na prosincový sněm ČSK s návrhem na schválení příspěvků představenstvem ČSK, jen v této výjimečné situaci, aby měli právní jistotu i tam, kde se ani nepokusí sejít. Nebude ale možné měnit výši členských příspěvků. To je otázka vysoce politická, členové by ji měli prodiskutovat a odsouhlasit. Nemyslíme si, že je možné, aby jim výši poplatků do oblasti nadiktovala „Praha“.

Řádné zasedání představenstva se pak konalo online 6. 11. Klíčovou zprávou listopadu bylo jednání s vedením Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V letošním roce se více zaměřili na stomatologii, na straně druhé úhrn pokut z mnoha kontrol (40 000 Kč) svědčí spíše o dobrém stavu a řekněme o nikoli likvidačním postupu kontrolorů. ČSK ale přišla s návrhem, po vzoru svých dobrých zkušeností se SÚJB z posledních let, aby pracovníci SÚKLu docházeli na klíčové akce ČSK a diskutovali jsme tam společně, jak postupovat. A též, aby byli ke kontrolám zváni i funkcionáři ČSK. Ale hlavně je potřeba zorganizovat společnou komisi pro stomatologii, která by rozebrala velké množství nejrůznějších zdravotnických prostředků a materiálů a udělala jasno kontrolám i lékařům. Rovněž je třeba tlačit na dodavatele a výrobce, aby zbytečně nedeklarovali podmínky, které všem komplikují život. Pokud například napíšou, že adhezivní systém má být uchováván jen v lednici za přesně dané teploty, pro zubního lékaře z toho plyne spousta povinností. A kontrolovat to musí i SÚKL. Je otázka, zda je to vždy opravdu nutné a zda by třeba nebyla výhodnější kratší doba použitelnosti za cenu skladování mimo chladničku s nutností měřit teploty. Třeba by to pro některé výrobce byla příležitost.

Představenstvo završilo velké úkoly tohoto volebního období a směřujeme k volbám, ladíme drobnosti a nové velké cíle by měly vzejít od zvolených funkcionářů, kteří na ně budou mít čtyři roky. Bude zajímavá diskuze napříč celou Komorou o tom, co by to mělo být.

O prosincovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 1/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 15. 1. 2021.