LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

To nám jednou nikdo neuvěří! Celý týden jsme na únorovém zasedání představenstva chystali online variantu volebního sněmu, který už nešlo odkládat. Opatření se neuvolňovala, jednali jsme s ministerstvem, ale to nevědělo. Ve čtvrtek Parlament neprodloužil nouzový stav. Tedy jsme v pátek pochopili, že sněm ČSK bude, ale neznali jsme formu. Dlouho jsme na online zasedání představenstva ladili detaily a pak rozjeli přípravy na formu prezenční i online. Podotýkám, že nouzový stav nakonec vyhlášen byl 14. 2. na žádost hejtmanů, ale volební sněmy byly Vládou ČR povoleny, i po jednání s ČSK, a to za speciálních podmínek.

Brainstorming ale nevyjde naprázdno. Více a více je aktuální otázka: „Kterak stihneme všechny volební sněmy OSK, a to při dosažení usnášeníschopnosti?“ Varianty jsme na představenstvu vymysleli a jak o nich rozhodl sněm ČSK, už víte (podrobně dále na str. S34-S35).

Jednou z hlavních zpráv je, že nás v roce 2021 opět čekají (pravda, pokud to nezatrhne nějaká pandemie) Dny české stomatologie, tedy spojení Pražských dentálních dní a Pragodentu v Letňanech. Měli bychom si užít i Dentální party roku, myslím, že si ji nepochybně všichni zasloužíme.

Světový den ústního zdraví chystáme i v elektronické formě, ale hlavně intenzivně pracujeme na přípravě portálu ČSK věnujícího se prevenci zubního kazu a onemocnění dutiny ústní.

Začíná dohodovací řízení o cenách na příští rok – souboj o peníze, které u pojišťoven zbyly pro rok 2022. Koalice soukromých lékařů (KSL) intenzivně pracovala na pomoci Ministerstvu zdravotnictví s očkováním. Obnovila se Rada poskytovatelů na MZ, která se ostře vymezila proti tomu, že na radu „expertů“ bez odpovědnosti za fungování zdravotnictví jsou veškerý fokus a prostředky na zdravotní péči upřeny na COVID-19, ačkoli třeba počet onkologických prevencí poklesl o 60 %. Čekají nás složité časy medicínsky i finančně.

O březnovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 4/2021. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 9. 4. 2021.