LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Počátek ledna byl ve znamení přípravy na snad už poslední velkou vlnu pandemie onemocnění COVID-19 v podobě varianty zvané omicron. Od samého začátku roku jsme všichni věděli, že se objeví velký počet nakažených, a bylo potřeba změnit epidemiologická opatření v české medicíně tak, aby nás tato nová vlna nevyřadila z činnosti. Úplně největším nebezpečím byl přísný systém karantén a izolací u nemocných nebo lidí s kontaktem, kdy při očekávané velké incidenci koronaviru bylo snadno představitelné, že až třetina zdravotníků bude vyřazena z práce, což by mělo fatální následky. Děsivé konsekvence by to mohlo mít třeba pro oddělení řešící akutní stavy typu infarktu myokardu, která by to vyřadilo z funkce jedním nakaženým a ostatními v karanténě. Nepochybně by to také vytvořilo ještě další významné zdržení už v tak prodloužených čekacích dobách ve stomatologických ordinacích. Rada poskytovatelů zdravotní péče MZ ČR dojednala s ministrem zdravotnictví tzv. pracovní karanténu, která umožňuje, typicky nemocnicím, v kritických odděleních zvládat provoz i za pomoci pracovníků, kteří by dříve mířili domů, do dvoutýdenních karantén. Doby byly zkráceny, v případě zdravotnických pracovníků byl zvolen mnohem racionálnější systém testování, který nehrozil paralýzou celého systému.

Postupně se podařilo dojednat – vzhledem k naději na přechod od pandemie v endemické onemocnění – zrušení povinného očkování zdravotníků, které přichystala předchozí vláda. Ať už si o odporu k očkování myslíme cokoliv, bylo skoro jisté, že by bylo vyřazeno 10 – 15 % kapacity našeho zdravotnictví, což je asi to poslední, co si chceme představovat. Nemluvě o napjaté situaci v Policii ČR a dalších klíčových strukturách státu.

Představenstvo Komory při této příležitosti upravilo vzdělávací systém: abychom ještě jeden rok umožnili kolegům prodloužit osvědčení tak, aby o ně nepřišli při nedostatečném počtu získaných kreditů. Pevně věříme, že rok 2022 už proběhne z valné části bez velkých komplikací a nebude nikdo, kdo by si nestihl svoje povinnosti splnit.

Představenstvo ČSK schválilo zapojení stomatologů do Asociace primární péče, která by měla na půdorysu Koalice soukromých lékařů více zasahovat do reformy primární péče, aby se po zkušenostech s COVIDEM-19 stala méně byrokratickou a více funkční.

O únorovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 3/2022. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 18. 3. 2022.