LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Z událostí, které předcházely říjnovému zasedání představenstva, asi nejvíce vybočuje jednání prezidentů všech tří lékařských komor s ministrem zdravotnictví, o němž jsme se již zmínili v minulém LKS. Řešili jsme zejména otázku aprobačních řízení, ale také byly otevřeny nové možnosti zákona o komorách. ČSK bude bojovat za tzv. uznávací komoru. To znamená, že řada dalších pravomocí by z MZ přešla na ČSK.

Komora také odeslala přihlášku na pořádání světového kongresu FDI v roce 2022, v souladu s rozhodnutím představenstva a s informací sněmu. Nevíme, jak se nám bude dařit v konkurenci mnoha světových metropolí, ale určitě by bylo krásné, kdyby Praha tuto stomatologickou olympiádu získala. Následovala by po takových městech, jako je San Francisco, Šanghaj a Sydney.

Představenstvo se dále posunulo v otázce výběru nového počítačového systému tak, abychom měli co nejjednodušší vzájemnou komunikaci od 1. 1. 2020, kdy vstoupí v platnost nové nařízení o usnášeníschopnosti. V dalším kole je i projekt eventuálního spojení Pražských dentálních dní a Pragodentu. Představenstvo uzavřelo velmi úspěšné PDD 2018 poděkováním všem, kteří se na jejich vzniku podíleli.

Proběhly přípravy 70. jednání sněmu ČSK, který se koná v listopadu v Liberci. Zároveň jsme se začali zabývat odbornými doporučeními. Dr. E. Oganessian byl ustanoven jako koordinátor představenstva pro revizi a eventuálně přijímání odborných doporučení, což je jedna z důležitých funkcí naší Komory, které bychom se rádi věnovali ještě více než v minulosti. Byla podepsána smlouva o vydávání časopisu „Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství“ Českou stomatologickou komorou.

Důležité je stanovisko čestné rady ČSK, která si přeje, aby dále a důrazněji bylo řešeno neoprávněné využívání termínu „klinika“ řadou subjektů v rozporu s platným zákonem. Představenstvo pracovalo na plánu preventivních opatření, nové verzi dětského zubního průkazu či třeba na novém systému udělování Pečeti ČSK.