LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

V listopadu se uskutečnila historická návštěva Rakouské stomatologické komory ve Vídni (informovali jsme již v LKS 12/2022 na str. 202). Ne že bychom předtím spolu nemluvili, ale teprve nyní se daří skutečná spolupráce, kterou podtrhuje fakt, že náš systém zdravotního pojištění ve stomatologii vychází z rakouského. Na spoustu otázek, jimiž se v ČR zabýváme, už mají v Rakousku odpověď. Třeba tlak politiků na zastropování cen řeší doporučenými cenami, které pacient může, ale nemusí respektovat. Na jedné straně dostane orientační informaci, na straně druhé mají pacient i lékař svobodu. Nebo systemizace míst pro pojišťovny. Je třeba vytvořit kapacity, ale ani komora, ani stát nemohou odpovídat za to, že kdokoli v kterémkoli okamžiku okamžitě najde lékaře s výjimkou akutních situací.

V listopadu zasedala i CED v Bruselu a kromě voleb do orgánů CED, které se zde konaly, schválila řadu materiálů k přeshraniční spolupráci (zvítězily spíše tržní mechanismy nad snahou medicínský turismus zakázat) nebo akreditaci lékařů z třetích zemí (připravit kapacity, ale nemůžeme snižovat kvalitu péče).

Dne 29. 11. se prezident ČSK zúčastnil panelu prestižní konference Efektivní nemocnice, kde se každoročně setkávají klíčoví představitelé zdravotnictví. Společně s viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., jsme i letos měli během konference několik zajímavých jednání.

Jednání Komory s ministrem zdravotnictví prof. Vlastimilem Válkem proběhlo 2. 12. a mělo velmi konstruktivní atmosféru. Podařilo se domluvit řadu bodů ke stabilizaci systému a Komora předložila potřebné legislativní návrhy, na kterých budeme společně nadále pracovat.

Představenstvo ČSK na prosincovém jednání schválilo Odborné stanovisko představenstva Komory č. 2/2022, které je přetištěno v tomto vydání LKS na str. 9. Dále představenstvo schválilo rozpočty OSK, jejichž sněmy nebyly usnášeníschopné. Intenzivně se rozběhla práce na novém ročníku Pražských dentálních dní 2023 a Světovém dni ústního zdraví 2023.

O lednovém jednání představenstva ČSK budeme informovat v následujícím LKS č. 2/2023. Další pravidelné zasedání představenstva ČSK je plánováno na 10. 2. 2023.