LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jsme rádi, že se rozběhla tradice pravidelných schůzek mezi ministrem zdravotnictví a prezidenty lékařských komor. Na zasedání 18. 9. 2018 se probíral plán základních legislativních opatření.

Představitelé komor vyjádřili obavu, zda se plně a smysluplně rozběhne eRecept k 1. 1. 2019, kdy by měli být lékaři za jeho neužívání penalizováni. Podobné problémy mají lékárníci s tzv. protipadělkovou vyhláškou. Největší část diskuze byla věnována velkým problémům s aprobačním řízením, zejména s jeho obcházením tzv. projektem Ukrajina, což je snad ve stomatologii už minulostí. Říkáme „snad“ proto, že počet lékařů, kteří tu pracují bez řádné aprobace, je – jakkoli to zní divně – utajován. Výsledkem jsou nejen právní, ale už i medicínské problémy. Ukazuje se, že garantem odbornosti pro pacienty není ministerstvo, ale právě komory. A to i díky zastoupení ve všech okresech, velkému množství odborníků a hlavně tomu, že komory nemusí čelit politickým tlakům lidí, kteří o oboru nevědí nic a jen chtějí nějaké rychlé a jednoduché řešení. Další setkání se plánuje ještě před koncem roku.