LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od roku 2022 je z úhrad zdravotních pojišťoven vyjmuta druhá preventivní prohlídka u dospělých. Mohu za ni tedy od pojištěnců vybírat přímou platbu?

Především je nutno uvést, že v současné době se ze zdravotního pojištění hradí preventivní prohlídka u dospělých pojištěnců (s výjimkou preventivních prohlídek v době těhotenství) pouze jednou v roce (kódy 00901, resp. 009046). Tzv. druhá prohlídka (stávající kódy 00902, resp. 00947) není prohlídkou preventivní. Jde o výkony s názvem Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku, které zahrnují kontrolu dentální hygieny, orientační vyšetření a motivaci pojištěnce a dále ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), konzervativní ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv a lokální aplikaci fluoridů.

Od roku 2022 bude celý obsah stávajících kódů 00902 a 00947 přesunut do agregované úhrady. Dospělí pojištěnci tak stále budou mít nárok na to, aby jim jejich registrující poskytovatel v roce, ve kterém již absolvovali preventivní prohlídku, podle potřeby poskytl ještě jedno orientační vyšetření, kontrolu dentální hygieny, motivaci a též výše uvedená drobná ošetření (ošetření běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu, konzervativní ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv atd.).

Z hlediska nároku pojištěnce tedy nedochází od roku 2022 k žádné změně. Rozdíl je pouze v tom, jak budou příslušné výkony hrazeny. Dosud platilo, že poskytnutou péči o registrovaného pojištěnce, tedy tzv. druhou prohlídku zdravotní pojišťovna uhradila poskytovateli jen tehdy, pokud pojištěnec skutečně přišel (vykazoval se kód 00902, resp. 00947). To vedlo často k tomu, že se tzv. druhé prohlídky prováděly i u pojištěnců, u kterých k tomu nebyl medicínský důvod. Nově zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli za každého registrovaného pojištěnce (bez ohledu na jeho věk) měsíční agregovanou platbu, do které bude zahrnuta i případná tzv. druhá prohlídka. Půjde o platbu skutečně za každého registrovaného pojištěnce, tedy i takového, který se v příslušném roce do ordinace vůbec nedostaví. Tzv. druhá prohlídka v rozsahu odpovídajícím dnešním výkonům 00902, resp. 00947, tak bude uhrazena v rámci agregované úhrady. Přímou úhradu od pacienta za takovou prohlídku nebude možno vybírat. Pokud se tzv. druhá prohlídka opravdu uskuteční (tedy pokud se na ni pojištěnec dostaví), bude její poskytnutí poskytovatel signalizovat zdravotní pojišťovně novým kódem 00905.

Zbývá dodat, že u pojištěnců do 18 let bude i v roce 2022 možno vykázat dvě preventivní prohlídky (kódy 00901, resp. 00946) v roce. Stejně tak zůstává zachována možnost vykázat dvě preventivní prohlídky (kód 00901, resp. 00946) u těhotných žen v průběhu těhotenství. Agregovanou úhradu bude zdravotní pojišťovna poskytovateli hradit samozřejmě i na tyto pojištěnce, budou-li u poskytovatele registrováni, a to bez ohledu na to, zda se v příslušném roce do ordinace dostaví či nikoliv.