LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnankyně ukončila pracovní poměr dohodou v době pracovní neschopnosti. Zápočtový list jsme jí předali poslední den pracovního poměru, i když ještě trvala pracovní neschopnost. Bylo to správně?

Postupovali jste správně. Pokud je pracovní poměr rozvázaný dohodou, končí pracovní poměr ve sjednaný den. Nezáleží na skutečnosti, že je zaměstnankyně v dočasné pracovní neschopnosti.

Jestliže pracovní poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnavatele, prodlužuje se trvání pracovního poměru o dobu dočasné pracovní neschopnosti.