LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zveřejňujeme důležitou informaci týkající se úpravy provozu pohotovostní služby Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, kterou přijal MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek pro LPP FN Motol.

  • Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol je určena pro pacienty se závažnými zdravotními problémy, které vyžadují vysoce specializovanou odbornou péči. Stomatologická klinika FNM poskytuje odbornou péči pro pacienty s doporučením a akutní stomatologickou péči pro děti takto: v pondělí až čtvrtek v době 8.00 – 15.00 hod., v pátek 8.00 – 14.00 hod.
  • V době 15.00 – 06.30 hod. (pondělí–čtvrtek) a 14.00 – 6.30 hod. (pátek) poskytuje Stomatologická klinika FNM neodkladnou péči, tj. ošetření život ohrožujících stavů: úrazy, krvácení, otoky – kolemčelistní záněty provázené horečkami, ztíženým otvíráním úst a polykacími obtížemi.
  • V sobotu, neděli a o svátcích Stomatologická klinika FNM poskytuje akutní stomatologickou péči pro děti v době 7.00 – 19.00 hod. a v době 19.00 – 7.00 hod. pouze neodkladnou péči, tj. ošetření život ohrožujících stavů, kam patří úrazy, krvácení, zevně patrné otoky spojené s kolemčelistními záněty provázenými horečkami, ztíženým otvíráním úst a polykacími obtížemi a analgetiky nezvladatelnými bolestmi.
  • Pohotovostní službu Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol v žádném případě nelze chápat jako náhradu za péči poskytovanou praktickým zubním lékařem, a to ani v době jeho nepřítomnosti.