LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
  • Návrhy kandidátů na viceprezidenta ČSK, členy představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK můžete zasílat vedoucí vnitřního oddělení Ing. Jitce Povolné na adresu Kanceláře ČSK: Slavojova 22, 128 00 Praha 2, e-mailem na adresu: povolna@dent.cz
  • U volby viceprezidenta ČSK lze návrhy na zařazení na kandidátní listinu Kanceláři Komory posílat nejpozději 30 dnů před zahájením volebního jednání sněmu ČSK, tedy do 15. dubna 2021; k později podaným návrhům se nepřihlíží.
  • Pro návrhy na zařazení na kandidátní listinu pro volby představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK tato lhůta neplatí a lze je přednést i osobně při květnovém jednání sněmu ČSK, a to až do doby, kdy volební komise prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou.