LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Třetí ročník studentského kongresu UPdent proběhne 22. – 23. 2. 2020 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

UPdent je celovíkendový kongres o soft skills konaný každoročně na půdě Lékařské fakulty Univerzity Palackého. UPdent na svém začátku před třemi lety vznikl čistě ze studentské iniciativy mimo rámec studentských spolků, a tak je tomu dodnes. Ze strany fakulty má kongres záštitu děkana i proděkana (nově proděkanky), nicméně tvorbu celé akce a poté i její hladký průběh měli a mají pod taktovkou pouze hlavní organizátoři – studenti. Ti vybudovali tým dobrovolníků, studentů zubního lékařství, kteří se podílejí na přípravě a realizaci celého kongresu – od shánění prostředků, organizace cateringu, přes zajištění ubytování až po mediální propagaci atd. Celkem se během dvou ročníků angažovalo na přípravě kongresu kolem pětadvaceti organizátorů.

Studentský kongres UPdent je zaměřen na témata, která se běžně na univerzitách nepřednášejí, ale pro praxi jsou významná, a tím toto unikátní pojetí cílí zejména na studenty zubního lékařství a jeho čerstvé absolventy. Program je vždy plný zajímavých přednášek známých lékařů i nelékařů. O zábavu je samozřejmě postaráno i mezi jednotlivými kongresovými dny – večer se můžeme těšit na večírek s tombolou.

Celým programem nás provedou lékaři z oboru:

MDDr. Nikola Králová

MUDr. Eva Míšová, Ph.D.

MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

doc. MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA.

Více informací o kongresu a přihlašování najdete na:

http://updent.upol.cz/

nebo

www.facebook.com/ updentsoftskills/

Program UPdent 2020