LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pondělí 12. 9. 2022 se uskutečnilo jednání vědecké rady ČSK v novém složení. Jejími členy jsou zástupci stomatologických klinik a odborných společností reprezentujících jednotlivé oblasti zubního lékařství.

Členy vědecké rady ČSK jsou MUDr. Peter Augustín, Ph.D., MUDr. Petr Bednář, Ph.D., MUDr. Daniel Černý, Ph.D., MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D., doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., MUDr. Pavel Chrz, prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MUDr. Jiří Krug, Ph.D., MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., MUDr. Jana Vašáková, Ph.D., MDDr. Iva Voborná, Ph.D., MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Členy vědecké rady ČSK jsou:

MUDr. Peter Augustín, Ph.D., MUDr. Petr Bednář, Ph.D., MUDr. Daniel Černý, Ph.D., MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D., doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., MUDr. Pavel Chrz, prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MUDr. Jiří Krug, Ph.D., MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., MUDr. Jana Vašáková, Ph.D., MDDr. Iva Voborná, Ph.D., MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., přivítal členy vědecké rady ČSK na prvním jednání, na němž byli seznámeni s rozpracovanými úkoly a novými tématy.

Na zasedání byla vytvořena pracovní skupina, která se bude zabývat materiálem z FDI „FDI Policy statement on deep dentine caries and restorative care“, a to ve složení dr. D. Černý, dr. J. Vašáková, doc. R. Koberová Ivančaková, dr. L. Gregor a dr. R. Žižka.

Otevřela se diskuze o elektrických versus mechanických zubních kartáčcích. Byla předána zpráva o průběhu práce mezioborové pracovní skupiny zabývající se dentálními fokusy. Zahájena byla práce na tématu antibiotické profylaxe v interdiscplinární skupině, která pracuje na problematice „dentálních fokusů“ a nově je rozšířena o prof. L. Izakovičovou Hollou a doc. L. Hauera.

15. 10. 2022

LKS 10/2022

Print: LKS. 2022; 32(10): 163

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: