LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Online kurz pro přípravu fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta (OZARO) se uskutečnil 3. 5. 2023. Před kamerami je lektor doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Kurzy a další akce probíhají podle vypsaných termínů, které včetně možnosti registrace najdete na www.dent.cz (Vzdělávání).

Připomínáme:

  • Snímatelná protetika, jednorázový vzdělávací program. Cyklus bude zahájen na podzim 2023. Termíny kurzů budou zveřejněny na www.dent.cz do konce června. O koncepci a tématech tohoto vzdělávacího programu jsme podrobně informovali v LKS 5/2023 na str. 94 – 95.