LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Další ze vzdělávacích kurzů pro odborné zástupce, jehož absolvování je jednou z podmínek pro udělení osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce, se konal 1. 6. 2023 v O2 universum v Praze.

Kurzy a další akce probíhají podle vypsaných termínů, které včetně možnosti registrace najdete na www.dent.cz (Vzdělávání). Připomínáme:

  • Lékařské ozáření v zubní radiodiagnostice pro všeobecné a dětské sestry. První certifikovaný kurz s názvem Lékařské ozáření v zubní radiodiagnostice pro všeobecné a dětské sestry se uskuteční online ve dnech 27. – 28. 10. 2023. Je určen pouze pro sestry, které splňují odbornou způsobilost k výkonu povolání stanovenou zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pracují v zubní ordinaci. O registraci do vzdělávacího programu budete informováni prostřednictvím newsletteru ČSK.
  • Snímatelná protetika, jednorázový vzdělávací program O tento vzdělávací cyklus, který bude zahájen v říjnu 2023, je velký zájem a vypsané termíny jsou již obsazeny. Komora proto zvažuje vypsání dalších termínů pro tento vzdělávací program, abychom uspokojili co nejvíce zájemců. Informace budou aktuálně rozeslány v newsletteru ČSK.
  • Žádost o vydání osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce se podává elektronicky v členské sekci na www.dent.cz (podrobně viz LKS 12/2022 str. S197). Na webu najdete také užitečné informace k tématu (Pro členy/Agendy Komory/Provozování zubní praxe/Odborný zástupce).