LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Výjezdní zasedání redakce a redakční rady LKS se uskutečnilo 23. – 24. 6. 2023 v hotelu Valnovka v Kamenici, která leží nedaleko Prahy.

RR LKS

Sešli jsme se v kompletní sestavě a zahleděli se, jak už je na „výjezdech“ zvykem, zejména do budoucnosti. Soustředili jsme se na nové projekty, prodiskutovali zajímavé nápady, zadali úkoly sobě, ale samozřejmě také osvědčeným i nově vytipovaným spolupracovníkům... A věříme, že v příštím ročníku LKS pár novinek zase „spustíme“.

Na společné fotografii ze zahrady hotelu jsou (zleva): editorka elektronické verze LKS Alena Hladíková, MDDr. Eliška Šedivá, šéfredaktorka LKS PhDr. Iva Žáková, místopředsedkyně RR doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., předseda RR MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Zdeněk Poledna, MUDr. Jan Černý, MDDr. Radek Žižka, Ph.D., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. A jako vždy fotografoval PhDr. Ladislav Šolc.

16. 9. 2023

LKS 09/2023

LKS. 2023; 33(9): 140

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: