LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Výjezdní zasedání členů redakční rady LKS 15. – 16. 6. 2018, Horoměřice.

Na každoročním výjezdním zasedání se členové redakční rady a redakce LKS letos sešli 15. – 16. 6. v hotelu Modrá stodola v Horoměřicích. Debata jako obvykle směřovala hlavně k budoucnosti – co a jak v LKS vylepšit, kde přidat či naopak ubrat, jak tištěný časopis skloubit s připravovanou elektronickou fulltextovou verzí... Na fotografii jsou (zleva) dámy doc. M. Bartoňová, dr. Iva Žáková, prof. L. Izakovičová Hollá, dr. E. Šedivá a pánové dr. R. Houba, dr. J. Černý a dr. J. Suchánek.

17. 7. 2018

LKS 07-08/2018

Print: LKS. 2018; 28(7–8): 156

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: