LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jaký trest lze uložit členu Komory, který pozbyl oprávnění k výkonu povolání, a přesto dál léčí pacienty?

V nedávné době čestná rada Komory uložila členu Komory jako disciplinární opatření podmíněné vyloučení z Komory za to, že pracoval, aniž by měl odbornou způsobilost. Šlo o cizince, který pracoval bez uznané způsobilosti na základě povolení k výkonu povolání, které mu vydalo ministerstvo zdravotnictví. Toto povolení mu bylo uděleno na dobu určitou, do tčený člen Komory však pracoval i poté, co platnost povolení zanikla. Čestná rada prokázala tomuto členu Komory pouhé dva dny, ve kterých pracoval bez povolení, a přesto mu uložila jedno z nejpřísnějších disciplinárních opatření, které jí zákon dává k dispozici. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že výkon povolání bez oprávnění je jedním z vůbec nejzávažnějších provinění, jichž se může člen Komory dopustit.

Lze tak konstatovat, že člen Komory, který by pracoval bez oprávnění k výkonu povolání, je reálně ohrožen tou nejpřísnější možnou sankcí, tedy vyloučením z Komory. Týká se to samozřejmě nejen cizinců před složením aprobační zkoušky, ale i členů Komory, kteří pozbyli zdravotní způsobilost či bezúhonnost, a také členů, jimž byl výkon povolání zakázán soudem nebo správním orgánem.