LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nejsem ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Mohu vystavit pacientovi recept? A budou léčivé přípravky, které předepíšu, hrazeny z veřejného zdravotního pojištění?

Poskytovatel, který není ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, samozřejmě může předepisovat léčivé přípravky. Na oprávnění vystavovat recepty nemá smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou žádný vliv. Pokud však jde o úhradu, platí, že léčivé přípravky předepsané nesmluvním poskytovatelem nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění; pacient takové léčivé přípravky musí zaplatit sám. Jedinou výjimkou je situace, kdy by léčivý přípravek byl předepsán při poskytování neodkladné péče. V takovém případě zdravotní pojišťovna léčivý přípravek předepsaný nesmluvním lékařem uhradí.