LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zubní lékaři oslavili 25. výročí své komory

LKS 10/2016 17. 10. 2016 Reportáž

Více než dvanáct set hostů přijalo pozvání České stomatologické komory, aby společně oslavili letošní 25. výročí založení stavovské organizace zubních lékařů. Společenský večer k jubileu Komory se uskutečnil v pátek 16. září 2016 v historickém Obecním domě v rámci mezinárodního kongresu Pražské dentální dny. Celý večer se nesl ve slavnostní a příjemně přátelské atmosféře, s velkým uznáním k jeho společenské úrovni.

Vystavení receptu v nesmluvním zdravotním zařízení

LKS 10/2016 17. 10. 2016 Poradny

Nejsem ve smluvním vztahu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Mohu vystavit pacientovi recept? A budou léčivé přípravky, které předepíšu, hrazeny z veřejného zdravotního pojištění?