LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kurzy pro odborné zástupce

Připomínáme, že od 1. ledna 2023 bude každý zubní lékař, který chce být ustanoven do funkce odborného zástupce, potřebovat osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce – viz Řády ČSK ve znění účinném od 1. 1. 2021, Organizační řád, díl 2, § 61 – 63.

Týká se to jak zubních lékařů, kteří se odborným zástupcem teprve chtějí stát, tak i těch, kteří funkci odborného zástupce již vykonávají. Povinnost absolvovat kurz mají všichni odborní zástupci bez ohledu na to, zda jsou do funkce ustanoveni ve své vlastní společnosti, anebo zda funkci vykonávají pro poskytovatele, se kterým nejsou nijak majetkově propojeni. Podrobně viz LKS 1/2022 v rubrice Právní poradna na str. S12 (dostupné na www.lks-casopis.cz).

Jednou z podmínek pro udělení tohoto osvědčení je absolvování kurzu pro odborné zástupce. Těm, kdo kurz pro odborné zástupce ještě neabsolvovali, nabízíme tyto možnosti:

  • Praha 13. 10. 2022, O2 universum
  • Brno 24. 11. 2022, Hotel International

Registrace je možná na www.dent.cz (Vzdělávání).

Kurz OZARO

Online kurz OZARO (příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta) je z původního termínu 16. 6. 2022 z technických důvodů přesunut na 6. 10. 2022.

Účastníci přihlášení na původní termín dostali tuto informaci v samostatném e-mailu od Vzdělávacího střediska ČSK. Noví zájemci se můžou registrovat na www.dent.cz (Vzdělávání).

Listopadové akce v Brně

Vzdělávací středisko ČSK dokončuje program pro celodenní vzdělávací akci Brněnské stomatologické fórum, které se koná 25. 11. 2022 v brněnském Hotelu International.

Připomínáme, že o den dříve, tj. 24. 11. 2022, se v Brně rovněž v Hotelu International koná vzdělávací kurz pro odborné zástupce.

Sledujte informace na www.dent.cz (Vzdělávání).

BSF