LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Absolvování tohoto programu je povinné k nasmlouvání kódu 00976 – Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou. Ti, kdo již mají tento kód nasmlouvaný, mají povinnost doložit pojišťovně do konce roku 2020 potvrzení o absolvování tohoto programu. K účasti samozřejmě zveme všechny další zubní lékaře, které toto téma zajímá.

Termíny a místa konání:

pátek 23. 10. 2020, Praha

sobota 21. 11. 2020, Olomouc

Lektoři:

MUDr. Mgr. Ladislav Bárta, soukromá stomatologická praxe, Brno

MDDr. Simona Jelínková, Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha

Přihlášky:

www.dent.cz (Vzdělávání / Kalendář akcí)