LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
prof. MUDr. Alena Dapeci, DrSc.

Pracovala na Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně a byla skvělým   odborníkem v oboru protetické stomatologie. Svůj profesní život zasvětila péči o pacienty a své znalosti a zkušenosti předávala nejenom studentům zubního lékařství, ale i svým mladším kolegům. Dosáhla až k nejvyšším metám, profesuře a doktorátu věd, v roce 1988 pak krátce vykonávala i funkci přednostky kliniky a proděkanky pro stomatologii LF MU. Byla nositelkou čestného titulu Osobnost české stomatologie, který jí ČSK udělila v roce 2017. (Rozhovor s prof. MUDr. Alenou Dapeci, DrSc., byl zveřejněn v LKS č. 9/2018, dostupné na www.lks-casopis.cz).

Zemřela dne 21. 10. 2023 ve věku 84 let.

S úctou vzpomínají kolegové z brněnské kliniky

OSK Brno-město

Česká stomatologická komora

18. 11. 2023

LKS 11/2023

LKS. 2023; 33(11): 192

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: