LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Historik Petr Hořejš zemřel 27. 7. 2023 ve věku 84 let.

Autor, který dříve psal pod pseudonymem Petr Hora, se proslavil rozsáhlou knižní sérií Toulky českou minulostí – osmnáct dílů cyklu vzniklo v letech 1979 – 2022.

Petr Hořejš také úzce spolupracoval s ČSK. V roce 1997 připravil společně s výtvarníkem Miroslavem Pacnerem ojedinělou výstavu Od barbířů ke stomatologům, kterou pořádala ČSK ke 100. výročí založení Spolku českých zubních lékařů. Tato výstava byla otevřena pro veřejnost po dva měsíce v Národním technickém muzeu v Praze. Oba pánové pak pro ČSK realizovali další velkou expozici v Apolence, a to v roce 2011 k 20. výročí založení Komory.

Autoři knihy Rukověť zubního lékaře – Ošetřování pacientů s komplikujícím zdravotním stavem (V. Bartáková, R. Houba, J. Zemen), kterou vydala ČSK jako druhou publikaci v rámci své ediční činnosti, si Petra Hořejše vybrali za kmotra svého díla. Kniha byla slavnostně pokřtěna na Valné hromadě členů ČSK v září 2005.

Čest jeho památce!

S úctou vzpomíná

Česká stomatologická komora