LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V sobotu 14. 11. 2020 se uskutečnila XL. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR). Její průběh byl stejně jako nespočet dalších akcí v tomto roce ovlivněn pandemií COVID-19. Původně se měla odehrát na jaře roku 2020 v Hradci Králové, ale musela být přesunuta na další semestr. Bohužel ani na podzim situace nedovolovala se shromáždit osobně, a tak jsme se setkali online a probrali všechno důležité.

Valné hromady se zúčastnili všichni již zaučení i nově zvolení funkcionáři SSS ČR. Témat k diskuzi a nových nápadů bylo mnoho, jelikož to bylo naše první a jediné vetší setkání v daném roce. U počítačů jsme strávili skoro celý den, ale nakonec se nám podařilo velkou část záležitostí vyřešit.

Od roku 2021 bychom chtěli odstartovat nové projekty a spolupráce, o kterých vás budeme postupně informovat. K jednomu z největších a určitě i nejzajímavějších patří právě startující projekt se společností Kolibřík s cílem více zpřístupnit zahraniční stáže pro studenty stomatologie. Vybrali jsme si společná trička sponzorovaná firmou Cadenza. Budete nás v nich vídat na všech nadcházejících akcích.

Vzhledem k aktuální situaci, která je poněkud komplikovaná a nedovoluje nám organizovat přednášky pro studenty stejně jako předtím, jsme se je rozhodli pořádat online. V současné době již několik týdnů pracujeme na nových a přehlednějších webových stránkách. Pro širokou veřejnost bychom je chtěli zpřístupnit začátkem roku 2021.

Prezidentka sdružení poprvé v historii navrhla udělení doživotního členství dvěma teď už bývalým funkcionářům: Alici Lázničkové a MDDr. Jánu Staňovi z MUNI v Brně. Do budoucna by takovéto členství mohlo být uděleno i dalším, kteří do spolku přispěli nemalou měrou a zasloužili se o jeho růst.

Zuzana Kadlečíková, prezidentka
Kamila Svobodová, 1. viceprezidentka
Michaela Mašíková, 2. viceprezidentka
Pavel Petráš, National exchange officer
Jana Havlová, hospodářka
Václav Volf, administrátor
Leona Reinholdová, aktuálně bývalá prezidentka

23. 1. 2021

LKS 01/2021

Print: LKS. 2021; 31(1): S13

Autor:

Fotografie

  • Archiv SSSČR

Rubrika:

Téma: