LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 17. 9. 2022 se konalo setkání příznivců endodoncie na 14. kongresu České endodontické společnosti (ČES). Letos nově v historických prostorách hotelu International v Praze za účasti více než 200 účastníků.

Letošní program zahájil přednáškou dr. Andrey Polov (Ukrajina) na téma ošetření vitální pulpy. Česká endodontická společnost darovala po útoku na Ukrajinu ukrajinské ambasádě 500 000 Kč, pozvání dr. Polova následovalo vedle jeho odbornosti též jako gesto sounáležitosti s Ukrajinou v této pro ni nelehké době.

Následovalo vystoupení dr. Jiřího Kruga, který prezentoval doporučení týkající se retrográdní chirurgické endodoncie, na kterém se shodli zástupci chirurgů a endodontistů (J. Krug, L. Peřinka, R. Žižka). Poznámka redakce: plné znění doporučení schváleného vědeckou radou ČSK viz str. 212 – 214 v tomto vydání LKS.

Další přednáškou byla původní retrospektivní studie úspěšnosti endodontického ošetření, kterou přednesl dr. Daniel Černý.

Po obědě jsme vyslechli obohacující přednášku dr. Kataríny Cyprichové (Slovensko), která po dlouhé době opět vystoupila na našem kongresu, tentokrát s tématem Lesk a bída Vitapexu, aneb proč je zinkoxideugenol stále „in“. Dr. Martin Košťál se zaměřil na procesy předcházející vlastnímu endodontickému ošetření zubů jako na nezbytnou součást úspěšného ošetření. Program uzavíral anesteziolog prof. Vladimír Černý přednáškou o sedaci ve stomatologii.

Významným partnerem při organizaci kongresu byli sponzoři, kteří se také přímo zúčastnili akce v předsálí a přilehlých prostorách. Úspěšné odborné setkání jsme zakončili společenským večírkem ve věži hotelu International s krásným výhledem na Prahu.

Kongresu ČES se v září zúčastnilo více než dvě stě posluchačů.
Kongres ČES doprovázela výstava firem.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): S201

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČES

Rubrika:

Téma: