LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se zabývala běžnou agendou a stížnostmi.

K běžné agendě patřila evidence zasílání ekonomické a správní dokumentace z oblastí a kontrola plnění rozpočtu ČSK za měsíce 1–12/2018.

Opět se vyskytlo několik stížností na to, že lékař odmítá ošetřit své registrované akutní neobjednané pacienty a dokonce dá informaci do čekárny o tom, že je ošetřovat nebude. Když odhlédneme od porušování smlouvy se zdravotní pojišťovnou, je to, dle našeho názoru, krajně neetické. Problémy jsou i nadále s některými zdravotnickými zařízeními, která zaměstnávají cizojazyčné lékaře. Velmi vázne komunikace jak s jednateli s. r. o., tak s odbornými zástupci. Naše snaha spolupracovat s krajskými úřady je mnohdy neúspěšná. Obrátili jsme se proto i na Ministerstvo zdravotnictví.