LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se na pravidelném zasedání zabývala obvyklou agendou. Věnovali jsme se kontrole zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidenci zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, zasílání členských příspěvků z oblastí a kontrole plnění rozpočtu ČSK.

Ke dni jednání nebyla dodána ekonomická dokumentace ze 6 OSK. Do konce února bylo do centra zasláno cca 80 % příspěvků. Pokud mají oblasti nízký limit pro platbu, lze vyšší platbu autorizovat z centra ČSK. Na 14 oblastech neproběhl podzimní sněm, na kterém měly být schváleny rozpočty OSK. Ze všech oblastí, i když někdy se zpožděním, byla dodána statistika stížností za r. 2017. Někteří z nás se zúčastnili školení znalců ČSK.

Zástupci Koalice soukromých lékařů se sešli na pravidelném jednání 14. 3. 2018 v Apolence a řešili zejména strategii společného postupu před zahájením přípravné fáze dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče v roce 2019.

8. 4. 2018

LKS 04/2018

Print: LKS. 2018; 28(4): 78

Autor:

Fotografie

Rubrika:

Téma: