LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK proběhlo korespondenčně.

Kontrolovali jsme plnění rozpočtu za rok 2020, statistiku stížností podle předmětu stížnosti, zasílání členských příspěvků, činnost OSK. Písemně jsme připravovali zprávu RK ČSK pro únorové jednání sněmu ČSK.

Konzultovali jsme provoz LSPP. Pouhé onemocnění covidem není důvodem pro odeslání pacienta na LSPP. Je vhodné jej v ordinaci zařadit ke konci provozu a chovat se k němu jako ke všem pacientům, protože není jen SARS, ale i HIV, TBC a jiná infekční onemocnění, jejichž nositelé jsou klinicky bez příznaků.

Několik stížností, které jsme řešili, se opět týkalo etiky, a to jak vztahů mezi lékaři, tak vůči pacientům.