LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla v Apolence na prvním pravidelném jednání v novém složení pro funkční období 2021 – 2025.

Zabývali jsme se běžnou agendou, k níž patří zasílání ekonomické dokumentace, zpráv o hospodaření, o činnosti orgánů OSK apod. Projednávali jsme rovněž plnění rozpočtu centra ČSK za měsíce 1–8/2021, k němuž nebyly námitky.

V OSK Praha 1 a Praha 2 nebyly zvoleny revizní komise na nové funkční období 2021 – 2025, a proto je třeba jejich stížnosti předávat jiným RK OSK. Apelujeme na tyto OSK, aby se při svých sněmech pokusily příslušné orgány dovolit.

Pokud se týká předmětu stížností, pak vedoucí roli hrají stížnosti na neošetření vlastního akutního registrovaného pacienta. Bohužel není vždy všechno o penězích. Takové akutní ošetření jistě většinou nemůže narušit časový plán ordinace.